Evo i par slichica iz nekoliko posjeta glavnom gradu ilti Washingtonu.
Ekipa ispred Kepitola, a bogami i Forda Taurusa
Bada ekscentrik, da ne velim terorist...
Pred Đoletovom kućom
Velik ovaj Linkolnović...
Na domak Monjumenta
U traženju osvježenja...